akcja po akcji (automatyczne odświeżanie co sekund)